Uživatel

Aktuální uživatel:
neprihlášen
Přihlásit
Registrace


Informace o očkování pro rodiče

 

Plošné očkování (očkování všech dětí) se provádí již přes 50 let. V průběhu let se ukázalo, že je to nejlepší prostředek, jak bránit vzniku a šíření infekčních nemocí mezi lidmi. Z tohoto důvodu očkování proti řadě nemocí u nás vyplývá ze zákona a je povinné. Dítě, které není očkované, nesmí být přijaté do dětského kolektivu (jeslí či mateřské školy)!

 

 

Očkování v lidském těle napodobuje situaci, kdy dojde k nákaze danou nemocí. Očkovací látky totiž obsahují složku získanou z původce onemocnění (bakterie či viru), která povzbuzuje imunitní systém k tvorbě ochranné protilátky.


 

Očkování má dvě základní funkce:

 

  • individuální (chrání očkovaného jedince)
  • kolektivní (pravidelné a plošné očkování brání pomnožení a oběhu původce infekce mezi lidmi) 

 

Kdy by se nemělo očkovat?


Toto rozhodnutí je přísně individuální,

rozhoduje o něm lékař dítěte.


Obecně lze říci, že překážky v očkování

mohou být dočasné, které vedou jen

 k oddálení očkování, nebo trvalé.

 Důvody přechodného odložení očkování

akutní onemocnění, má teplotu (lehce zvýšená teplota a nachlazení nemusí být vždy překážkou)

dítě bylo v kontaktu s nemocným a je v tzv. inkubační době

dítě je oslabené po nemoci, u běžných dětských onemocnění stačí většinou 1 - 2 týdny

dítě má závažné dlouhodobé onemocnění (nejčastěji neurologické nebo onkologické)

dítě užívá kortikoidy nebo léky na imunitu

 

Důvody trvalého zrušení očkování

závažná reakce po předchozím očkování či závažné chronické onemocnění (nejčastěji neurologické nebo defekt imunity)

 

Jaké jsou reakce po očkování?


Reakce po očkování se vyskytují jen v několika málo procentech očkovaných dětí, většinou v kojeneckém či batolecím věku. Reakce může být místní nebo celková, oba typy pak mohou být očekávané nebo neočekávané, přiměřené nebo nepřiměřené. Reakce po očkování se dostavují za různě dlouhou dobu, záleží na typu očkování. Může to být už v den či následující den po očkování, u živých vakcín za 7-10 dnů. Tuto informaci vám sdělí lékař při očkování.

 

Nejčastější místní reakce

zarudnutí

otok

bolest

 

Nejčastější celkové reakce

teplota

únava nebo naopak podrážděnost, neklid

bolest hlavy

bolest svalů

bolest kloubů

trávicí potíže

 

Jak se chovat po očkování?


Po zbytek dne by po očkování dítě nemělo být vystaveno větší fyzické či psychické zátěži.

 

Jak se má dítě připravit na očkování?


Od 2 - 3 let věku je vhodné dítěti předem říci, co se při očkování bude dít. Zabrání se tak jeho zbytečným obavám z neznámého, posílí se jeho odvaha a sebevědomí důležité pro lepší spolupráci při očkování.

 

Kdy kontaktovat lékaře po očkování?


Při horečce přes 39°C, neztišitelném pláči trvajícím přes několik hodin, při zarudnutí či otoku v místě vpichu dosahujícím více než 10cm, objeví-li se přechodné obrny nebo křeče, případně krátkodobé bezvědomí.Načítá se